Valentine Day...

posted on 10 Feb 2014 14:34 by zizzoznote
Black valentine :
ความรักที่ไม่สมหวังหรือยังมองไม่เห็นทางเลยที่จะทำให้เขารักเรา แต่อย่างไร
เราก็ไม่เคยหยุดรักเขา
 
Purple valentine :

ความรักที่ซ่อนไว้ในเบื้องลึกของหัวใจ ไม่เคยปริปากบอกให้เขารับรู้ตรงๆ ที่คงทำได้ มีเพียงส่ง
 
สายตา หดหู่ใจ แต่ฝืนยิ้ม
 
Grey Valentine :
ความรักที่อาจไม่ใช่ความรัก เพราะเราไม่แน่ใจว่ามันคือความรัก ภาพเบลอๆ แต่ก็รู้สึกดีๆ
กับเขา ทำให้เรารู้สึกอบอุ่น

Blue valentine :
ความรักที่หวังว่าสักวันหนึ่งคงสมหวัง เพราะสิ่งที่เปนอยู่ในวันนี้ไม่เปนใจให้เรารักกัน

Blue sky valentine :
ความรักที่มีต่อพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์ และเข้าร่วมเป็น 1 ในล้านของมวลมหาประชาชน (ไม่ serious)

Yellow valentine :
ความรักเพียงแค่ได้รัก เต็มไปด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดี
โดยไม่หวังความรักตอบแทนจากเขา

Red valentine :
ความรักที่มีให้แก่คนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือความรักที่มีให้เพื่อน (ต่างเพศ) เปนรักต้องห้าม
แต่จะห้ามได้ฤา

Pink valentine :
ความรักที่ได้รับการตอบแทนด้วยความรัก โลกเปนสีชมพู
มีความสุข

Green valentine :
ความรักที่มีให้แก่เพื่อนร่วมโลก ร่วมประเทศ ร่วมสังคมและร่วมอุดมการณ์
เป็นความรักแบบสาธารณะ